Internetové aplikace

Metropoll, Landroid - SW pro správu sítí a serverů

Landroid je www aplikace pro správu linuxového serveru. V současné době připravujeme tento produkt k prodeji.

Metropoll je www aplikace pro správu metropolitních sítí. V současné době připravujeme tento produkt k prodeji.

Chcete se dozvědět více?