Networking

IDS a monitorovací server

IDS a monitorovací server je znakem pokročilé architektury sítě a vypovídá o svědomitém přístupu k pracovnímu procesu.

Pro koho je určen?

Je určen pro firmy s rozlehlou topologií sítě, ve kterých je potřeba mít okamžitý přehled o výpadku kterékoliv části sítě, či aktivního prvku a ve které jsou kladeny vysoké nároky na detekci průniku do vnitřní sítě, či napadení zevnitř.

Co Vám přinese?

IDS a monitorovací server poskytne vaší síti následující služby:

  • Možnost sledování jakéhokoliv aktivního prvku
  • Zasílání alarmových hlášek ve formě e-mailu SMS při výpadku aktivního prvku / služby
  • Grafické statistiky dostupnosti serveru
  • Kompletní přehled všech výpadků
  • Shrnutí procentuální dostupnosti, celkové doby mimo provoz a počtu výpadků.
  • Měření průměrné doby odezvy aktivních prvků
  • Detekce průniku a podezřelé komunikace
  • Grafický přehled pokusů o průnik a výjimek v komunikaci
  • Možnost definování pravidel pro identifikaci průniku

Cena za instalaci

Cena instalace IDS a monitorovacího serveru se pohybuje v rozmezí 3.000 - 7.000,- Kč bez DPH v závislosti na složitosti konfigurace.

Cena za hardware

Bližší podrobnosti o typech používaného hardwaru a cenách naleznete v sekci technologie.

Nahoru Nahoru