Networking

Zálohovací server

Dedikovaný zálohovací server je znakem pokročilé architektury sítě a vypovídá o svědomitém přístupu k pracovnímu procesu.

Pro koho je určen?

Je určen pro firmy, které kladou nadstandardní nároky na zálohovací proces a jejichž provoz nebo činnost je spojena se zpracováním velkých objemů dat.

Co Vám přinese?

Zálohovací server vám kromě klidného spánku přinese mnoho výhod:

  • Možnost zálohování jakéhokoliv typu dat (mailová komunikace, pracovní a provozní firemní data, konfigurace serverů apod.)
  • Možnost automatického zálohování dat na externí média - páskové mechaniky, CDRW, DVD+/-R mechaniky
  • Možnost fyzického oddělení zálohovaných dat od serveru a následnou prevenci ztráty dat při požáru, krádeži, či živelné katastrofě
  • Automatické zálohování všech typů serverů prostřednictvím síťě
  • Komprimování zálohovaných dat
  • Možnost přístupu k archivovaným datům prostřednicvím sítě

Cena za instalaci

Cena instalace zálohovacího serveru se pohybuje v rozmezí 3.000 - 5.000,- Kč bez DPH v závislosti na složitosti konfigurace.

Cena za hardware

Bližší podrobnosti o typech používaného hardwaru a cenách naleznete v sekci technologie.

Nahoru Nahoru