Networking

Proxy server

Proxy server zastává v síti bezpečností úlohu - zprostředkovává komunikaci mezi vnější a vnitřní, firemní sítí. Jeho přesná funkce je dána topologií sítě.

Pro koho je určen?

Je určen pro firmy, které chtějí zvýšit bezpečnost své sítě přidáním dalšího stupně ochrany.

Co Vám přinese?

Proxy server poskytne Vaší síti následující výhody:

  • Poxy služby pro většinu komunikačních protokolů (smtp, http, ftp, pop3, imap apod.)
  • Další stupeň antivirové ochrany - kontrola mailove, http a ftp komunikace ještě před vstupem infikovaných dat do vnitřní sítě

Přesná konfigurace závisí na topologii sítě, počtu pracovních stanic, vytížení serveru a dalších kritériích.

Cena za instalaci

Cena instalace proxy serveru se pohybuje v rozmezí 3.000 - 7.000,- Kč bez DPH v závislosti na složitosti konfigurace.

Cena za hardware

Bližší podrobnosti o typech používaného hardwaru a cenách naleznete v sekci technologie.

Nahoru Nahoru