Networking

Návrhy nových a optimalizace stávajících firemních a metropolitních sítí

Menším a středně velkým firmám, které mají nadstandardní nároky na funkčnost své sítě, nabízímě služby přizpůsobené jejich přesným požadavkům.

Na základě detailních podkladů vytvořímě nový projekt, nebo provedeme analýzu současného stavu, a následně předložíme:

  • Návrh topologie sítě, nebo návrh změn topologie současné
  • Doporučení a přesná specifikace základních prvků sítě (serverů, routerů, firewallů, a dalších aktivních prvků), nebo doporučení jejich upgradů
  • Doporučení bezpečnostní politiky, nebo doporučení změn v současné bezpečnostní politice
  • Doporučení zásad pro provoz sítě, nebo jejich úprav

Tytéž služby zajištujeme rovněž pro lokální ISP provozující sítě na bezdrátových technologiích s ohledem na odlišný přístup k použitým aktivním prvkům a struktuře sítě.

Nahoru Nahoru