Networking

Dodávky, instalace, konfigurace a správa linuxových serverů

Základním stavebním kamenem naších systémů jsou linuxové servery. Toto levné a přesto velmi stabilní řešení, je dostupné i těm nejmenším firmám. Netýkají se ho žádná licenční omezení na počet uživatelů, ani nákladné investice na jeho nákup.

Operační system Linux lze při vhodné konfiguraci nasadit jako aktivní prvek na téměř každý strategický bod sítě a při vhodné topologii a návrhu tak dosáhnout velmi spolehlivého řešení, relativně nenáročného na údržbu.

Do námi navrhovaných sítí umistujeme následující typy serverů, nebo jejich modifikace.

V níže uvedeném příkladu topologie firemní sítě je znázorněna možnost umístění jednotlivých serverů.

zde bude OBR 1.

Každý ze serverů plní svoji specifickou funkci, celková funkčností sítě je pak dána precizností jejich konfigurace.

Nahoru Nahoru